ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΠΑΛΙΑ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΠΑΛΙΑ, ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ.ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ