ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΠΗΛΙΝΗ ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ