ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι τοιχογραφίες μπήκαν στην ζωή μας ως δεύτερη αγαπημένη ζωγραφική έκφραση. Είναι απίστευτο πως ζωντανεύει ένα έργο πάνω στην επιφάνεια ενός τοίχου….Ίσως γιατί γίνεται ένα με τον χώρο άμεσα και τελικά προεκτείνεται η καθημερινότητα σ’αυτό σαν ένα παραμύθι.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ