ΚΑΝΑΤΑ ΠΗΛΙΝΗ

ΠΗΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ ΜΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ