ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΙΘΡΑ

ΠΗΛΙΝΗ ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ