ΤΟ ΞΩΚΚΛΗΣΙ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ